• P0N - PT   1500 - 2100
 • SB - ND    1200 - 2100

REZERWACJA: 508 861 100

Pierwszy raz? Przeczytaj!

Jak przygotować się do bitwy?

Jak do każdej misji specjalnej tak i na tą przygodę trzeba się odpowiednio przygotować. Dlatego też zachęcamy do przyjścia 10 min przed planowaną rozgrywką. Warto zabrać ze sobą wygodne ubranie, niekrepujące ruchów, najlepiej sportowe w ciemnych kolorach. Należy również pamiętać o wygodnym obuwiu.


Każdy Gracz otrzyma specjalne karabiny ze strzelającą wiązką światła, zestaw czujników informujących o trafieniu oraz kamizelkę wojskową.


Dobra zabawa to podstawa, ale Wasze bezpieczeństwo stawiamy na pierwszym miejscu. Jeśli jesteś na naszej arenie po raz pierwszy – koniecznie i dokładnie przeczytaj regulamin.


Tak przygotowany - baw się dobrze!

 

Wymagania:

- minimalny wiek uczestników - 10 lat

- dla osób poniżej 18. roku życia wymagana jest pisemna zgoda rodzica/opiekuna prawnego lub obecność dorosłego Opiekuna

 

Oświadczenia dla osób poniżej 18go roku życia

 

Regulamin areny Laser Place

 §1 Ustalenia ogólne

 1. Arena laser tag położona w Toruniu przy ul. Broniewskiego 90 prowadzony jest przez firmę Euforia z siedzibą w Toruniu zwaną dalej „Organizatorem”.
 2. Udział w rozgrywkach laser tag jest odpłatny. Ceny za udział w rozgrywkach wynikają z cennika opracowanego przez Organizatora i znajdującego się w dyspozycji obsługi oraz na stronie internetowej www.lasertag-torun.pl.
 3. Z areny laser Tag mogą korzystać osoby o minimalnym wieku 10 lat,  zwane dalej „Uczestnikami”.
 4. Osoby, które nie ukończyły 18 lat mogą korzystać z areny wyłącznie za uprzednią zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, potwierdzoną podpisem na oświadczeniu przygotowanym przez Organizatora lub pod obecność dorosłego Opiekuna.
 5. Przed wstępem na arenę Uczestnicy i ich opiekunowie winni zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu, na potwierdzenie czego złożą podpis pod przygotowanym przez Organizatora oświadczeniem.
 6. Na terenie całego obiektu zabrania się spożywania alkoholu i palenia papierosów.
 7. Osoby zachowujące się niekulturalnie mogą zostać wyproszone z obiektu.

§2 Zasady bezpiecznych rozgrywek

 1. Uczestnik zapewnia, że nie jest pod wpływem alkoholu, środków odurzających, narkotyków i leków mających negatywny wpływ na zdolność zabawy ruchowej. Zapewnia także, że nie istnieją żadne przeciwwskazania fizyczne i zdrowotne do korzystania z oferty Organizatora. Organizator odmówi sprzedaży biletu osobie, co do której zachodzi podejrzenie nie spełnienia warunków niniejszego Regulaminu bez przeprowadzenia dodatkowych testów (badań). Uczestnik biorący udział w rozgrywce, a podejrzany o przebywanie pod wpływem wspomnianych środków, zostanie natychmiast usunięty z areny i traci prawo do zwrotu pieniędzy za wykupioną rozgrywkę.
 2. Na terenie areny Uczestnicy winni bezwzględnie stosować się do Regulaminu, wskazówek oraz nakazów Organizatora i jego personelu, a w szczególności zobowiązani są do przestrzegania poniższych obowiązków:
  • osoby wnoszące biżuterię, okulary bądź inne luźne elementy garderoby powinny odpowiednio ją zabezpieczyć lub zdjąć, aby nie zagrażały one bezpieczeństwu podczas rozgrywki;
  • stosować się do ustalonych wcześniej zasad, zachowywać w sposób kulturalny, nie używać niecenzuralnych słów i obraźliwych zwrotów;
  • używać sprzęt do gry zgodnie z przeznaczeniem i dbać o powierzone urządzenia;
  • korzystać z areny w sposób bezpieczny dla siebie i innych Uczestników oraz informować personel areny o zaistniałych nieprawidłowościach lub awariach i uszkodzeniach.
 3. Ponadto Uczestnika obowiązuje bezwzględny zakaz:
  • czołgania się;
  • wspinania się na konstrukcje, skakania z wysokości;
  • wymachiwania, uderzania i rzucania bronią bądź innymi przedmiotami;
  • niszczenia oraz zanieczyszczania sprzętu i obiektu;
  • fizycznego kontaktu między uczestnikami gry.
 4. Organizator ponadto decyduje o wyborze broni, liczbie graczy na arenie, kolejności rozgrywek, ma także prawo w każdej chwili przerwać grę.

§3 Postanowienia końcowe

 1. Organizator oraz personel areny mają prawo nie dopuścić do rozgrywek bądź wyeliminować z gry Uczestnika, który narusza zasady korzystania z areny określone Regulaminem.
 2. Uczestnik lub jego Opiekun ponosi odpowiedzialność cywilną i karną za naruszenie zasad bezpieczeństwa na arenie i doprowadzenie do powstania szkód na osobach lub mieniu Uczestników i Organizatora, wyłączając szkody powstałe w związku z okolicznościami niezależnymi od Uczestnika lub w sytuacjach przez niego niezawinionych.
 3. Organizator ma prawo domagać się zwrotu kosztów naprawy szkód powstałych w wyniku nieprawidłowego użytkowania sprzętu przez Uczestników.
 4. Uczestnik może opuścić pole gry dobrowolnie w dowolnym momencie, raz podjęta rezygnacja nie może być cofnięta, a opłata za udział w grze nie zostanie zwrócona.
 5. Osoby nie korzystające z oferty Organizatora mogą oglądać grę tylko z miejsca wyznaczonego przez personel areny, a także zobowiązane są do przestrzegania Regulaminu i stosowania się do poleceń obsługi.
 6. Każda broń będąca urządzeniem mechaniczno - elektronicznym ma prawo zaciąć się lub wyłączyć. W razie stwierdzenia jakiejkolwiek niesprawności sprzętu należy zwrócić się do obsługi.
 7. Uczestnicy zezwalają na umieszczenie zdjęć zrobionych podczas rozgrywek na stronie internetowej/fanpage'u Organizatora. W innym przypadku zgłoszą swoje zastrzeżenia przed grą obsłudze technicznej.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem za obowiązujące uważa się przepisy Kodeksu Cywilnego.
 9. W wypadku wątpliwości co do treści Regulaminu należy przed wykupieniem biletu lub zamówieniem usługi ustalić z personelem wszelkie wątpliwości.
 10. Reklamacje, uwagi lub sugestie co do oferty Organizatora, sposobu organizacji obiektu oraz zasad korzystania z gokartów i toru kartingowego można składać bezpośrednio obsłudze, pisemnie na adres Organizatora lub na następujący adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 11. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy, której przedmiotem jest oddanie Uczestnikowi sprzętu do gry laser tag do odpłatnego używania.
 12. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

§4 Ochrona danych osobowych (RODO)

 1. Administratorem danych osobowych jest firma Euforia z siedzibą w Toruniu, NIP: 776 165 66 86, REGON: 146146124.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu zawarcia umowy, której przedmiotem jest oddanie Uczestnikowi sprzętu do gry laser tag do odpłatnego używania.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Każdy uczestnik ma prawo do:
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
  • przenoszenia danych;
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez firmę Euforia z siedzibą w Toruniu, NIP: 776 165 66 86, REGON: 146146124.

Toruń, dnia 25.05.2018 r.

PARTNERZY

laser place paintball laserowy logoeventy euforia logodom kłódek escape room toruń logolucky star logo turon logo maciek-design

znajdź NAS NA

kontakt

 • ul. Broniewskiego 90
  (5. poziom parkingu przy CH Plaza)

 • tel: 508 861 100

 • [email protected]

© 2017 Laser Place Toruń - Wszelkie prawa zastrzeżone - projekt:maciek-design